Reglerna

Två saker är viktiga.

1, Att ni sopsorterar. 

2, Att medtagna större ljudanläggningar inte används utomhus.

-Stora grupper, blir stora mängder sopor. Vi vill att ni sop sorterar bort plast samt papper från hushållssoporna. Glas och metall ska också separeras bort i därför avsedda behållare utanför matsalen. När tunnan för hushållssopor i köket börjar bli full i köket ska hushållssoporna läggas i gråa tunnorna utanför matsalen märkt hushållssopor. Är de de fulla var vänliga ställ säcken bredvid tunnan. 

Säckarna med torrsopor, plast samt papper ställs i den röda boden, (skylt= Bod torrsopor) När ni lämnar sommarhagen ska alla sopor vara uttagna ur köket. Skräp och fimpar ska inte lämnas i naturen.

-Lämna inte kvar någon mat, vare sig i kyl, frys eller torr varor.

- Städning sköts av er. Ni dammsuger ur alla rum och avtorkar vid behov. Dammsugare och torkutrustning finns i matsalen, rum 3 samt rum 8.

-Alla möbler ska ställas på den plats där ni fann dem. Detta gäller även båt samt kanoter som ska lämnas tillbaka där ni fann dem. Tv och wifi ska vara inkopplad som den var när ni anlände.

-Självklart ska respekt visas för grannar och vår närmiljö. Egentligen är det bara en sak som kan störa och det är medtagna ljudanläggningar. Hög musik utomhus är aldrig trevligt för andra, ljud färdas långt utomhus och särskilt invid sjön. Musik kan självklart spelas och avnjutas inomhus, men utomhus ska det ske med stor hänsyn och försiktighet.

Av hänsyn till grannar och djurliv, tar vi inte emot grupper som vill anordna festivaler, bröllop eller andra tillställningar där det kan komma påverka omkringliggande miljö.

Allmän nattro gäller mellan 23.00-07.00.

-Meddela oss i förväg om ni önska medtaga hund. Enstaka hund/ar kan medtagas, men ägaren ansvarar strikt för att hund hålls kopplad. Hund får ej vistas i möblerna. Vi har rum där man kan medtaga hund, men de andra lokalerna, inklusive matsalen ska vara fria från husdjur. Av hänsyn till astmatiker/allergiker, tar vi inte emot grupper som vill anordna hundträffar/hundtävlingar.

-Rökning är förbjudet i alla byggnader.

-Laddning av Elbilar är inte tillåtet. Våra elkablar är ej dimensionerade för el-laddning och av brandskyddsskäl är det därför förbjudet att ladda elbilar hos oss. I Katrineholm och Flen finns ladd stationer för elbilar.

-Parkering ska ske vid sovhusen eller på parkeringsplatsen. Ni kan tillfälligt parkera utanför matsalen men fri passage ska lämnas förbi mathuset. Två parkeringsplatser finns till höger om matsalen, vid köksingången. Vi har en större parkeringsplats för buss och bil 25 meter nedför grusvägen. Se skylt.

-Fiskerätt i Gålsjön finns tyvärr inte när man hyr Sommarhagen.