Lite historia:

Sedan tidigt -30 tal har så kallad skollovskoloni och senare barnkoloni bedrivits i Västra Granhed. Sommarhagen är en samling hus som tidigare kallades Gethagen, bestående av husen Kasper, Jesper och Jonathan . Här bodde de riktigt små barnen, de större barnen bodde i hus som idag är privatbostäder, samt det som idag kallas Granhedsgården. Här bodde hundratals barn varje sommar och många i bygden arbetade sommartid på Matteus församlings sommarkollo.

Sommarhagen ligger bara hundra meter från Gålsjön, en klassisk sörmländsk skogssjö. Gålsjön är en sjö i Katrineholms kommun i Södermanland och ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde. Sjön är 8,3 meter djup, har en yta på 0,941 kvadratkilometer och är belägen 50 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Åtorpsån.

Gamla tiders kollo

"Granhedsskollosången"-På kollo har vi bra fallera, där får vi mat var da´ fallera. -En tallrik gröt och välling söt...och mycket annat gott.-För här vilar inga sorger tung, kom med och sjung mens´ du är ung för käcka grabbar äro vi på Granheds koloni. Är du med på den?