Lite historia:

Sedan tidigt -30 tal har så kallad skollovskoloni och senare barnkoloni bedrivits i Västra Granhed. Sommarhagen är en samling hus som tidigare kallades Gethagen, bestående av husen Kasper, Jesper och Jonathan. (Numera Sjösala samt Solbacka). Här bodde de riktigt små barnen, de större barnen bodde i hus som idag är privatbostäder, samt det som idag kallas Granhedsgården. Här bodde hundratals barn varje sommar och många i bygden arbetade sommartid på Matteus församlings sommarkollo.

Sommarhagen ligger bara hundra meter från Gålsjön, en klassisk sörmländsk skogssjö. Gålsjön är en sjö i Katrineholms kommun i Södermanland och ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde. Sjön är 8,3 meter djup, har en yta på 0,941 kvadratkilometer och är belägen 50 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Åtorpsån.

Gamla tiders kollo

"Granhedsskollosången"-På kollo har vi bra fallera, där får vi mat var da´ fallera. -En tallrik gröt och välling söt...och mycket annat gott.-För här vilar inga sorger tung, kom med och sjung mens´ du är ung för käcka grabbar äro vi på Granheds koloni. Är du med på den?