Gamla barnkolonin.

Sommarhagens ligger bara hundra meter från Gålsjön, en klassisk sörmländsk skogssjö.

Gamla tiders kollo

"Granhedsskollosången"-På kollo har vi bra fallera, där får vi mat var da´ fallera.-En tallrik gröt och välling söt...och mycket annat gott.-För här vilar inga sorger tung, kom med och sjung mens´ du är ung för käcka grabbar äro vi på Granheds koloni. Är du med på den?